รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา บ้านห้วยน้ำกืน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  • วันที่ปฏิบัติงาน:ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม FLYAWAY07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา บ้านห้วยน้ำกืน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติภารกิจ กอร.ถปภ. ด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565