<<ร่วมลงนามถวายพระพร>>

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

<< WEBSITE >>