ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต7(เชียงใหม่)

 

 

เข้าเว็บ ศสข.7(ชม.)