รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดลำพูน
  • วันที่ปฏิบัติงาน:

ศสข.7 เชียงใหม่ ย้ายระบบสื่อสาร จากศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ไปยัง ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังใหม่) เพื่อเตรียมระบบสื่อสาร ให้พร้อมสำหรับหน่วยราชการต่างๆในการปฏิบัติงาน