รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • วันที่ปฏิบัติงาน: วันที่ 20 - 22 มกราคม 2565

ศสข.7เชียงใหม่ ร่วมกับ ศสส.สป. สนับสนุนระบบสื่อสาร ในการถ่ายทอด กวดวิชา จาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปยังโรงเรียนในเครือ ในวันที่ 20 - 22 มกราคม 2565