รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  • วันที่ปฏิบัติงาน:14 ก.พ. 65

ศสข.7 ชม.ได้มอบหมายให้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม Flyaway 07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ รร.ตชดเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4 บ้านหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 14 ก.พ. 65 ปฏิบัติ ภารกิจ กอร.ถปภ.ด้าน การสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครื่องมือสารใช้งานได้ ปกติทุกระบบ